Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 6

Trong ba nhà văn tiên phong này, Trương Duy Toản là người trẻ nhất. Ông sinh năm Ất Dậu (1885), sau Nguyễn Trọng Quản đến hai mươi năm. Là người huyện Tam Bình. Vĩnh Long. Ông còn có tự là Mạnh Tự,... Read More | Share it now!

Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 5

Cái mới của Phan Yên ngoại sử tiết phụ gian truân là ở ngay chủ trương của Trương Duy Toản: Viết các tích truyện, lịch sử của Việt Nam cho người Việt Nam đọc. Trong bài tựa của mình, ông kêu... Read More | Share it now!