4 năm trước đêm 17 5 mình cũng ở TS tới giờ này và đọc bài viết lửa cháy hừng hực của anh Bùi trong ngày N V Hải bị bắt fax cho sếp trong tâm trạng hồi hộp rồi nhận cái fax có chữ ký để nuôi dưỡng niềm tin 4 năm sau

4 năm trước, đêm 17-5, mình cũng ở TS tới giờ này và đọc bài viết lửa cháy hừng hực của anh Bùi trong ngày N.V.Hải bị bắt, fax cho sếp trong tâm trạng hồi hộp rồi nhận cái fax có chữ ký để nuôi dưỡng niềm tin. 4 năm sau…

11 bình luận về “4 năm trước đêm 17 5 mình cũng ở TS tới giờ này và đọc bài viết lửa cháy hừng hực của anh Bùi trong ngày N V Hải bị bắt fax cho sếp trong tâm trạng hồi hộp rồi nhận cái fax có chữ ký để nuôi dưỡng niềm tin 4 năm sau”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *