Cái gì làm Thần Đèn bật khóc bất lực

Cái gì làm Thần Đèn bật khóc bất lực?
“Hãy vuốt thẳng cọng lông này”. ?????. Bái phục đứa nào nghĩ ra cái mệnh lệnh đấy.
Bây giờ mình ba đầu sáu tay vì đang chạy theo hai ông thầy CON TRAI. Đã có lúc mình nhắm làm Thần Đèn. May mà chợt nhận ra mỗi một cọng lông quăn vô dụng đã khuất phục được Thần Đèn. Huống hồ nguyên một nắm như ẻm dưới hình, cần gì phải cố. Pussy Cat vô địch.
Sẽ tới lúc mình chọn hai chữ VÔ DỤNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *