Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho giáo xứ Đầu Lâm một ngày rước kiệu hoa cung nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ sốt sắng

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho giáo xứ Đầu Lâm một ngày rước kiệu hoa, cung nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ sốt sắng.
Cám ơn E-kip truyền thông Gx Đầu Lâm và liên giáo xứ đã hoạt động hết tinh thần trong tình yêu phục vụ.
Cám ơn những ace đã cộng tác cắm với số lượng hoa ngập tràn giáo xứ Đầu Lâm rất là đẹp và nghệ thuật.
Cuộc rước hôm nay các hội đoàn rước và Lễ rất sốt sắng, hàng nghìn bộ áo dài mặc rất đẹp
Xin Mẹ Maria chúc lành và ban muôn hồng âm trên mỗi người chúng con.
Có dịp thân mời ace về Gx Đầu Lâm nhea

1 bình luận về “Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho giáo xứ Đầu Lâm một ngày rước kiệu hoa cung nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ sốt sắng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *