Dạ cảm giác không thoả mãn nên em được vẽ tới lần thứ 3 rồi bỏ một giữ hai và bức nào cũng cắt hết phần dưới cái phần sì líp cùng cái váy lụa mỏng chấm bi rất lấy làm tiếc

Dạ , cảm giác không thoả mãn , nên em được vẽ tới lần thứ 3 – rồi bỏ một giữ hai và bức nào cũng cắt hết phần dưới … cái phần sì líp cùng cái váy lụa mỏng chấm bi …rất lấy làm tiếc !❤️?
– và nay , Tuấn rất thoả mãn với quyết định này ! ???
Tranh Lụa

1 bình luận về “Dạ cảm giác không thoả mãn nên em được vẽ tới lần thứ 3 rồi bỏ một giữ hai và bức nào cũng cắt hết phần dưới cái phần sì líp cùng cái váy lụa mỏng chấm bi rất lấy làm tiếc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *