Điều sẽ chẳng bao giờ có ở đất nước mình! Và rồi như thường lệ, sẽ có rất nhiều lí do đưa ra, rằng cũng…

Điều sẽ chẳng bao giờ có ở đất nước mình!
Và rồi như thường lệ, sẽ có rất nhiều lí do đưa ra, rằng cũng không nên thế.
Nào là mỗi nơi mỗi khác…
Nào là văn hoá, truyền thống, cơ chế…
Nhưng suy cho cùng thì mọi thứ vẫn cứ là từ con người, do con người, cho (sự phát triển của) con người mà 🙂


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.t.thuy.758

1 bình luận về “Điều sẽ chẳng bao giờ có ở đất nước mình! Và rồi như thường lệ, sẽ có rất nhiều lí do đưa ra, rằng cũng…”

  1. Mức độ trưởng thành, tự tin và thành thật cao (cao thôi-không thể tuyệt đối) thì sẽ không sợ và không cấm! Mình mạo muội nghĩ thế-không biết có tí đúng nào không!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *