Già rùi nên tâm hồn chỉ hướng Việt và thích tấm ảnh nì vì những chiếc áo dài áo bà ba của người mình mới số một mà thôi để còn mạnh miệng nói với con cháu đã Mỹ hóa hết trơn rùi và còn mạnh mẽ nói với người Mỹ rằng TÔI LUÔN TỰ HÀO MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Già rùi nên tâm hồn chỉ hướng Việt và thích tấm ảnh nì vì những chiếc áo dài, áo bà ba của người mình mới số một mà thôi… để còn mạnh miệng nói với con, (cháu đã Mỹ hóa hết trơn rùi), và còn mạnh mẽ nói với người Mỹ rằng ” TÔI LUÔN TỰ HÀO MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM “

2 bình luận về “Già rùi nên tâm hồn chỉ hướng Việt và thích tấm ảnh nì vì những chiếc áo dài áo bà ba của người mình mới số một mà thôi để còn mạnh miệng nói với con cháu đã Mỹ hóa hết trơn rùi và còn mạnh mẽ nói với người Mỹ rằng TÔI LUÔN TỰ HÀO MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *