Lạy Chúa xin dạy con vững bước trong đêm trăng mờ ảo hay ngày sáng rạng ngời

Lạy Chúa,
xin dạy con vững bước
trong đêm trăng mờ ảo hay ngày sáng rạng ngời.
Xin dạy con nhìn phía trước
đừng lầm lẫn những gì của ngày mai với hôm qua.
Xin dạy con cùng Ngài làm nên ngày mới
đừng tích tụ hoa tàn nhụy rữa
bên lối cũ đường xưa.
Xin dạy con mở toang những vách ngăn
thành cánh cổng của một lộ trình mới.
(ÐHY Roger Etchegaray)
___________________
Lời nguyện trích từ: RABBOUNI
(120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Lm. An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *