LỤC BÁT HAI CÂU 231 Đường xa rồi cũng sẽ gần Thu dài biết mấy cũng lần vào đông 232 Bâng khuâng chiều ngắm xuân về Lá thu gom lại cội quê xót lòng 233 Như ta bèo phận bôn ba Lênh đênh trôi dạt mà ca sự đời 234 Nghèo ta một thuở gieo neo Hoàng hôn thuyền lặng buông chèo ngẫm sông 235 Bây giờ đỏ mọng vỡ ra Xưa gà hóa cuốc nhìn ma tưởng người

LỤC BÁT HAI CÂU 231 – Đường xa rồi cũng sẽ gần Thu dài biết mấy cũng lần vào đông 232 – Bâng khuâng chiều ngắm xuân về Lá thu gom lại cội quê xót lòng 233 – Như ta bèo phận bôn ba Lênh đênh trôi dạt mà ca sự đời 234 – Nghèo ta một thuở gieo neo Hoàng hôn thuyền lặng buông chèo ngẫm sông 235 – Bây giờ đỏ mọng vỡ ra Xưa gà hóa cuốc nhìn ma tưởng người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *