LỤC BÁT RỜI 4 Ne t ngơ i tha o hi ch chô ng Nguyên Hu ng ca sông nu i thiêng liêng muôn đơ i

LỤC BÁT RỜI (4)
Nét ngời thảo hịch chống Nguyên
Hùng ca sông núi thiêng liêng muôn đời
***
Ức Trai hạ bút quân trung
Vọng vang từ mệnh trùng trùng hùng binh
***
Nhịp tim cụ Nguyễn trong Kiều
Bơ vơ thời thế đành liều bể dâu
***
Đinh Công Tôn

1 bình luận về “LỤC BÁT RỜI 4 Ne t ngơ i tha o hi ch chô ng Nguyên Hu ng ca sông nu i thiêng liêng muôn đơ i”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *