Mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được

Mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được.
Chuyển hóa thân mình đi tới nhất tâm nhất loạn, chuyển hóa tâm mình để đi tới an trụ trong chánh niệm, chuyển hóa tâm mình để không còn lưu luyến những chuyện thế gian, chuyến hóa tâm mình để không còn phiền não thế gian, chuyển hóa tâm mình tới không còn tội lỗi trong tâm, chuyển hóa tâm mình cho tới nhất tâm bất loạn
Vậy chúng ta đủ thời gian còn làm chuyện đó không?

2 bình luận về “Mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *