Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là

Ngày thứ 1. Hà Nội – Quảng Bình
Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là
KHÁCH SẠN ĐÁ NHẨY – Quảng Bình
Tôi lựa chọn bởi lý do
Rất thuận tiện bởi nó nằm sát ngay quốc lộ 1 và tất cả phỏng ngủ ở KS này đều có cửa sổ nhìn ra biển và sát luôn với biển và cái cảm giác mở mắt ra kéo rèm ập vào mắt ta là sự mênh mang cùng tiềng rì rào của sóng, gió mới tuyệt làm sao
Đi kèm theo đó đồ ăn ở đây hải sản cực kỳ tươi ngon, giá thành hớp lý và fục vụ rất ok
Giá thuê 400k quá hợp lý cho một điểm nghỉ như vầy
Nói chung ko có gì fải fàn nàn ngoài việc
Do sát đường QL nên tiếng ô tô khiến cho đêm chẳng còn tĩnh mịch điều đó khiến tôi giất mình mà hay làm fiền …
CON DỞ
Kekeke

2 bình luận về “Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là

Ngày thứ 1. Hà Nội – Quảng Bình
Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là
KHÁCH SẠN ĐÁ NHẨY – Quảng Bình
Tôi lựa chọn bởi lý do
Rất thuận tiện bởi nó nằm sát ngay quốc lộ 1 và tất cả phỏng ngủ ở KS này đều có cửa sổ nhìn ra biển và sát luôn với biển và cái cảm giác mở mắt ra kéo rèm ập vào mắt ta là sự mênh mang cùng tiềng rì rào của sóng, gió mới tuyệt làm sao
Đi kèm theo đó đồ ăn ở đây hải sản cực kỳ tươi ngon, giá thành hớp lý và fục vụ rất ok
Giá thuê 400k quá hợp lý cho một điểm nghỉ như vầy
Nói chung ko có gì fải fàn nàn ngoài việc
Do sát đường QL nên tiếng ô tô khiến cho đêm chẳng còn tĩnh mịch điều đó khiến tôi giất mình mà hay làm fiền …
CON DỞ
Kekeke

2 bình luận về “Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là

Ngày thứ 1. Hà Nội – Quảng Bình
Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là
KHÁCH SẠN ĐÁ NHẨY – Quảng Bình
Tôi lựa chọn bởi lý do
Rất thuận tiện bởi nó nằm sát ngay quốc lộ 1 và tất cả phỏng ngủ ở KS này đều có cửa sổ nhìn ra biển và sát luôn với biển và cái cảm giác mở mắt ra kéo rèm ập vào mắt ta là sự mênh mang cùng tiềng rì rào của sóng, gió mới tuyệt làm sao
Đi kèm theo đó đồ ăn ở đây hải sản cực kỳ tươi ngon, giá thành hớp lý và fục vụ rất ok
Giá thuê 400k quá hợp lý cho một điểm nghỉ như vầy
Nói chung ko có gì fải fàn nàn ngoài việc
Do sát đường QL nên tiếng ô tô khiến cho đêm chẳng còn tĩnh mịch điều đó khiến tôi giất mình mà hay làm fiền …
CON DỞ
Kekeke

2 bình luận về “Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là

Ngày thứ 1. Hà Nội – Quảng Bình
Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là
KHÁCH SẠN ĐÁ NHẨY – Quảng Bình
Tôi lựa chọn bởi lý do
Rất thuận tiện bởi nó nằm sát ngay quốc lộ 1 và tất cả phỏng ngủ ở KS này đều có cửa sổ nhìn ra biển và sát luôn với biển và cái cảm giác mở mắt ra kéo rèm ập vào mắt ta là sự mênh mang cùng tiềng rì rào của sóng, gió mới tuyệt làm sao
Đi kèm theo đó đồ ăn ở đây hải sản cực kỳ tươi ngon, giá thành hớp lý và fục vụ rất ok
Giá thuê 400k quá hợp lý cho một điểm nghỉ như vầy
Nói chung ko có gì fải fàn nàn ngoài việc
Do sát đường QL nên tiếng ô tô khiến cho đêm chẳng còn tĩnh mịch điều đó khiến tôi giất mình mà hay làm fiền …
CON DỞ
Kekeke

2 bình luận về “Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là

Ngày thứ 1. Hà Nội – Quảng Bình
Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là
KHÁCH SẠN ĐÁ NHẨY – Quảng Bình
Tôi lựa chọn bởi lý do
Rất thuận tiện bởi nó nằm sát ngay quốc lộ 1 và tất cả phỏng ngủ ở KS này đều có cửa sổ nhìn ra biển và sát luôn với biển và cái cảm giác mở mắt ra kéo rèm ập vào mắt ta là sự mênh mang cùng tiềng rì rào của sóng, gió mới tuyệt làm sao
Đi kèm theo đó đồ ăn ở đây hải sản cực kỳ tươi ngon, giá thành hớp lý và fục vụ rất ok
Giá thuê 400k quá hợp lý cho một điểm nghỉ như vầy
Nói chung ko có gì fải fàn nàn ngoài việc
Do sát đường QL nên tiếng ô tô khiến cho đêm chẳng còn tĩnh mịch điều đó khiến tôi giất mình mà hay làm fiền …
CON DỞ
Kekeke

2 bình luận về “Ngày thứ 1 Hà Nội Quảng Bình Cứ Xuyên Việt hay khi chạy tuyến này thì điểm dừng chân được tôi đặc biệt yêu thích luôn lựa chọn là”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *