Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 6

Trong ba nhà văn tiên phong này, Trương Duy Toản là người trẻ nhất. Ông sinh năm Ất Dậu (1885), sau Nguyễn Trọng Quản đến hai mươi năm. Là người huyện Tam Bình. Vĩnh Long. Ông còn có tự là Mạnh Tự,... Read More | Share it now!

Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 5

Cái mới của Phan Yên ngoại sử tiết phụ gian truân là ở ngay chủ trương của Trương Duy Toản: Viết các tích truyện, lịch sử của Việt Nam cho người Việt Nam đọc. Trong bài tựa của mình, ông kêu... Read More | Share it now!

Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 4

Hoàng Tố Anh hàm oan của Trần Chánh Chiếu viết với bút hiệu Trần Thiên Trung, in năm 1910, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khuê, đó là “ một tiểu thuyết phong tục với một cốt truyện ly kỳ và lời văn... Read More | Share it now!

Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 3

Nhờ gia đình khá giả nên Trần Chánh Chiếu đã được học hành khá chu đáo. Sau khi học ở tỉnh, ông lên Sài Gòn học, tốt nghiệp, ông làm giáo học rồi làm thông ngôn cho tham biện chủ tỉnh Rạch... Read More | Share it now!

Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 2

Nhưng tác phẩm mới mẻ này đã không được quần chúng đón nhận. Nguyễn Văn Trung cho rằng chỉ cái nhan đề cũng để độc giả tưởng rằng đây là một truyện đạo và không thèm đếm xỉa đến. Đó... Read More | Share it now!

Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ – Phần 1

Hồ Biểu Chánh trong hồi ký Đời của tôi về văn nghệ đã cho rằng có ba tác phẩm ảnh hưởng nhiều đến việc chuyển hướng sáng tác của ông, đó là thầy Lazaro Phiền (1887) của Nguyễn Trọng Quản,... Read More | Share it now!