Hai người cao nhất thế giới, hai mảnh đời trái ngược nhau

Họ gồm một nam một nữ, đều là người Trung Quốc. Họ được thế giới công nhận là cao nhất thế giới, nhưng mỗi người có một số phận trái ngược nhau. Cô gái mệnh yểu Người thứ nhất là cô... Read More | Share it now!