TẦM NHÌN BẠN CÓ ĐÓ NHƯNG KHÔNG DÁM HY SINH MỘT SỐ THỨ CÁ NHÂN THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐI TỚI CÁI NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI

TẦM NHÌN BẠN CÓ ĐÓ NHƯNG KHÔNG DÁM HY SINH MỘT SỐ THỨ CÁ NHÂN THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐI TỚI CÁI NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI.TẦM NHÌN BẠN CÓ ĐÓ NHƯNG KHÔNG DÁM HY SINH MỘT SỐ THỨ CÁ NHÂN THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐI TỚI CÁI NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI.

2 bình luận về “TẦM NHÌN BẠN CÓ ĐÓ NHƯNG KHÔNG DÁM HY SINH MỘT SỐ THỨ CÁ NHÂN THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐI TỚI CÁI NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *