thật sự nhiều khi áp lực quá nghĩ hay là bỏ hết sang nhượng hết xong các em nhân viên cùng thức đêm làm việc thức đêm cong lưng lên dọn nhà mới đi vòng quanh Hà nội mua đồ mua sách mua cây mà xúc động lắm không bỏ được phải cùng nhau cố gắng

thật sự nhiều khi áp lực quá nghĩ hay là bỏ hết sang nhượng hết xong các em nhân viên cùng thức đêm làm việc, thức đêm cong lưng lên dọn nhà mới, đi vòng quanh Hà nội mua đồ mua sách mua cây mà xúc động lắm không bỏ được phải cùng nhau cố gắng

1 bình luận về “thật sự nhiều khi áp lực quá nghĩ hay là bỏ hết sang nhượng hết xong các em nhân viên cùng thức đêm làm việc thức đêm cong lưng lên dọn nhà mới đi vòng quanh Hà nội mua đồ mua sách mua cây mà xúc động lắm không bỏ được phải cùng nhau cố gắng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *