THÔNG BÁO Kể từ hôm nay Thiện Minh không làm thơ nữa nhưng nếu có làm thì sẽ không đăng lên trang hay hội thơ nào cả Thiện Minh chỉ đăng lên tường nhà mình và trang thơ của riêng mình mà thôi

THÔNG BÁO
Kể từ hôm nay, Thiện Minh không làm thơ nữa, nhưng nếu có làm thì sẽ không đăng lên trang hay hội thơ nào cả, Thiện Minh chỉ đăng lên tường nhà mình và trang thơ của riêng mình mà thôi.
Mỗi sáng Thiện Minh chỉ lên mạng đọc báo, đọc thơ chơi cho hết ngày.
Miễn bình loạn nhé

2 bình luận về “THÔNG BÁO Kể từ hôm nay Thiện Minh không làm thơ nữa nhưng nếu có làm thì sẽ không đăng lên trang hay hội thơ nào cả Thiện Minh chỉ đăng lên tường nhà mình và trang thơ của riêng mình mà thôi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *