Thưa sư Sao dạo này ít người đến chùa gặp sư thầy ạ

Thưa sư:
Sao dạo này ít người đến chùa gặp sư thầy ạ
****Người đến đây họ đều có Tâm bệnh… Khi họ hết bệnh thì ít đến đây…. Đó mới là phật học chơn chánh…. Đạo phật tồn tại khi tất cả mọi người đều đạt được phật đạo….. Tâm Đạo là Ngọn đèn Thái Cực…. Đèn Tâm Đăng… Đèn Tâm chân Như….. Được thấp lên trong môi con người hướng đạo để chia sẻ tình yêu thương Nhân Loại

7 bình luận về “Thưa sư Sao dạo này ít người đến chùa gặp sư thầy ạ”

  1. Bảo vật của Trời phật tặng cho tôi người con hướng đạo….. Được cất giữ trong Tâm, bạn hãy lấy ra mà dùng trí tuệ chánh kiến, chính định,tư duy từ bi mà thấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *