Vì mải chơi mỗi tối luôn là người cuối cùng trong phòng làm vệ sinh cá nhân

Vì mải chơi, mỗi tối luôn là người cuối cùng trong phòng làm vệ sinh cá nhân. Và làm trong bóng tối luôn. Vì đến giờ là phải tắt đèn và giữ trật tự hết rồi.
Nhưng thể nào cũng dành ra vài phút ngó ra sân đằng sau xem các bạn nam trực, dòm trộm thầy có bắt được phòng nào vi phạm không ??
Thích Mai Lĩnh thì điều gì hâm hấp cũng có thể làm được. Tấm chân tình này chưa bao giờ phai ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *