Bàn bạc Truyện Kiều của Nguyễn Du – Phần 2

“Hình như cụ Nguyễn Khuyến có khen một bài thơ nọ nhưng “Nho đối với xỏ già này không ưa”. Đem nhà nho đối với bọn xỏ lá Nguyễn Khuyến đã bực mình huống hồ so sánh đại thi hào Nguyễn Du... Read More | Share it now!

Bàn bạc Truyện Kiều của Nguyễn Du – Phần 1

Ông Phạm Minh Tâm, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh: Gần đây, trong bài “Trả lời ông Nguyễn Hà Viên”, ông An Chi có nhắc đến câu tiếu trung hữu đao. Tôi đoán có lẽ ông muốn diễn cái ý mà cụ... Read More | Share it now!

Phát hiện về tinh chất ngọc trai trong các mỹ phẩm chăm sóc da

Trân châu là tinh chất của trân châu mẫu. Các lá trân châu mẫu rất mỏng quấn quanh một hạt cát tạo nên ngọc trai. Từ nhiều thế kỷ trước, phụ nữ châu Á đã dùng bột nghiền từ ngọc trai để... Read More | Share it now!