Ca nha nhìn em ne hihi em vui nhat luôn á vi em thích áo dài lam nhưng ma khi em hoi thi rat mác khi là 1 trieu khi là 4 trăm khi là 8 trăm và gân dây nhát là me kêu ngươi ta mang lai là cái áo o là 4 trieu roi con cái cũn là gân 3 trieu e nhat quyet o chiu mua dâu vi em rat là hà tiên hihi chiêu nay em dâu chò em di công viec thi tu nhien em thây có mót cái sop nho xíu có mac cho hình máu cái áo này em lien ghé lai và có em trai bán nhưng em ay chi bán sĩ thôi nhưng vi thây em quá thích nên em ay bán cho em 5 cái hihi em mùng và vui lam vi em trai ay chi bán cho em có 1tram rươi hà tong công 5 cái là 750 ngàn la 5 màu luôn nha hihi dep nhát trên doi vui lam ca nha ơi

Ca nha nhìn em ne hihi em vui nhat luôn á…vi em thích áo dài lam ..nhưng ma khi em hoi thi rat mác …khi là 1 trieu …khi là 4 trăm …khi là 8 trăm ….và gân dây nhát là me kêu ngươi ta mang lai là…cái áo o là 4 trieu roi …con cái cũn là gân 3 trieu …e nhat quyet o chiu mua dâu vi em rat là hà tiên ….hihi chiêu nay em dâu chò em di công viec thi tu nhien em thây có mót cái sop nho xíu có mac cho hình máu cái áo này …em lien ghé lai và có em trai bán …nhưng em ay chi bán sĩ thôi . ..nhưng vi thây em quá thích nên em ay bán cho em 5 cái hihi em mùng và vui lam vi em trai ay chi bán cho em có 1tram rươi hà ….tong công 5 cái là 750 ngàn ….la 5 màu luôn nha …hihi dep nhát trên doi … vui lam ca nha ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *