Hihi hôm nay that là rãnh rói thì phái bù lai cho em máy bua quá troi viec luôn chư cá nhà nhìn em mình ne hihi cá nhà thây em có bi ôm o ngươi khác thì sơ map con em thì luc nào cũng sơ bi ôm het á nên em luc nào cũng ráng ăn vì em sơ o map noi nhưng máy hom nay em o ngũ duoc chút nào het á hihi lâu lâu là em bi vây hi ban dem là em tính queo hihi mà o buôn ngũ thì thôi chư em o ráng vì có ráng cũng o nhâm mat duoc nên thà là mơ nhac nghe côn thích hon nhưng mà hình như em cua cá nhà bi ôm roi sao em nhìn em con có mot chút xíu thôi nhát dinh là tôi nay em se ngũ that ngon cho map u kai moi duoc Neu trôi có sap em cũng phái ngũ cho that ngon chư o thuc toi sáng nưa

Hihi hôm nay that là rãnh rói ..thì phái bù lai cho em máy bua quá troi viec luôn chư …cá nhà nhìn em mình ne …hihi cá nhà thây em có bi ôm o…ngươi khác thì sơ map …con em thì luc nào cũng sơ bi ôm het á nên em luc nào cũng ráng ăn vì em sơ o map noi .. nhưng máy hom nay em o ngũ duoc chút nào het á…hihi lâu lâu là em bi vây …hi ban dem là em tính queo hihi ..mà o buôn ngũ thì thôi chư em o ráng ..vì có ráng cũng o nhâm mat duoc nên thà là mơ nhac nghe côn thích hon …nhưng mà hình như em cua cá nhà bi ôm roi …sao em nhìn em con có mot chút xíu thôi ..nhát dinh là tôi nay em se ngũ that ngon cho map u kai moi duoc . Neu trôi có sap em cũng phái ngũ cho that ngon chư o thuc toi sáng nưa ..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *