Hôm nay là ngày xả hàng chốt lời của đợt bơm từ 902 lên 917 điểm nè

Hôm nay là ngày xả hàng chốt lời của đợt bơm từ 902 lên 917 điểm nè. Máy bơm cũng cạn xăng rồi, với áp lực xả hàng chốt lời thì hôm nay VN Index sẽ rơi về bao nhiêu hỉ. 933 hay 928? Đừng nhào vô gom vội kẻo sập hố, ít nhất còn giảm tới thứ ba tuần sau mới có xăng bơm tiếp hahahha…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *