LỜI NGUYỆN CẦU Cúi đầu lạy Phật Quan Âm Cầu mong trí tuệ thân tâm nhẹ nhàng

LỜI NGUYỆN CẦU
Cúi đầu lạy Phật Quan Âm
Cầu mong trí tuệ,,, thân tâm nhẹ nhàng
An vui dưới ánh đạo vàng
Không còn lầm lỗi ,,,,ngỡ ngàng khổ đau
Kinh cầu Phật pháp nhiệm màu
Độ trì nhân thế ,,, khổ đau vơi dần
Ai ai cũng biết tự thân
Tu nhân tích đức ,,, phước phần sinh sôi
Mai này thoát khỏi luân hồi
Người người an lạc,, hoặc ngồi tòa sen
Không còn phân biệt sang hèn
An nhiên tự tại,,, dưới đèn từ quang
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *