Lòi ra tùm lum nhỉ Mà đâu sao có thằng ăn cắp thơ người khác viết trong tù rồi nhận của mình

Lòi ra tùm lum nhỉ.
Mà đâu sao, có thằng ăn cắp thơ người khác viết trong tù rồi nhận của mình. Vậy mà vẫn có hàng triệu đứa ngân nga thơ của nó và tung hô nó là cha già có sao đâu nè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *