Nhật ký Smartlog Vietnam DAY 206 SMARTLOG LỌT VÀO TOP 80 START UP ĐI HÀN QUỐC DỰ K STARTUP GRAND CHALLENGE 2018

Nhật ký Smartlog Vietnam
DAY #206: SMARTLOG LỌT VÀO TOP 80 START UP ĐI HÀN QUỐC DỰ K-STARTUP GRAND CHALLENGE 2018
Mình xin thông báo Smartlog đã chính thức lọt vào top 80 Start up được mời sang Hàn Quốc dự K-Start up Grand Challenge 2018, bắt đầu từ giữa tháng 8/2018.
Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý anh chị em, bằng hữu. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được những điều có ý nghĩa hơn!
https://www.k-startupgc.org/
#vsciguru #logistics #kchallenge2018 #kstartup2018 #smartlogstory

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *