Tại sao Tại sao rau cải cúc chỉ có vào mùa đông mà mỳ tôm thì lúc nào cũng là đặc sản lúc đói lòng

Tại sao? Tại sao rau cải cúc chỉ có vào mùa đông mà mỳ tôm thì lúc nào cũng là đặc sản lúc đói lòng?? Không phải mùa đông thì mỳ nấu với rau gì??? Tại sao mỳ tôm lại hợp vị với cải cúc???? Tại saooooo…..
Ảnh: đang đói thì vớ được bát mỳ tôm nấu nước xương trong với cải cúc ?

2 bình luận về “Tại sao Tại sao rau cải cúc chỉ có vào mùa đông mà mỳ tôm thì lúc nào cũng là đặc sản lúc đói lòng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *