XIN NHAU sáng tác Đức Tiến Chợt nhận ra chỉ khi một mình âm nhạc mới tìm về

XIN NHAU
sáng tác : Đức Tiến
Chợt nhận ra
( chỉ khi một mình , âm nhạc mới tìm về )
Xin nhau
Một giấc ngủ ngon khi đêm về đến
Xin nhau
Một chút niềm vui ở nơi trái tim
Và xin nhau thêm những mơ ngoan mộng hiền
Để mỗi Sớm mai vươn vai tỉnh giấc
Bình yên
Xin nhau
Một chút lòng nhân quanh nơi đời sống
Xin nhau
Hiền Tâm giữa nơi kỷ nguyên gào thống
Và xin lương tâm cùng với thứ tha mở rộng
Để mỗi sớm mai thôi nghe lời nói
Buồn lòng
ĐK
Xin nhau thêm
Xin nhau thêm nữa
Xin nhau nhân ái đâu bao giờ thừa
Xin nhau thêm
Xin nhau thêm nữa
Yêu nhau tha thứ đã bao giờ chưa
Xin nhau thêm
Xin nhau thêm nữa
Vun đắp lẽ sống khát khao tình người
Xin nhau thêm
Xin nhau hơn thế
Xin Ơn Cao gọi hiền lương trở về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *